Drukuj
03
luty
2017

Polska Żegluga Bałtycka Spółka Akcyjna, zaprasza dostawców do składania pisemnych ofert na realizację kompleksowych usług związanych z dostarczaniem środków chemicznych

Szanowni Państwo,
Polska Żegluga Bałtycka Spółka Akcyjna, ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg (NIP 671-010-
07-02, REGON 330097604, kapitał zakładowy 40.496.820,00 zł, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy IX Wydział Gospodarczy KRS w
Koszalinie, KRS nr 0000011871,
www.polferries.pl), zwana dalej PŻB, zaprasza dostawców,
spełniających warunki określone w niniejszym zaproszeniu, do składania pisemnych ofert
na realizację kompleksowych usług związanych z dostarczaniem środków chemicznych do
utrzymania czystości i higieny na promach pasażersko-samochodowych Polferries oraz
przeprowadzaniem szkoleń personelu i audytów w zakresie właściwego stosowania
artykułów chemicznych i utrzymania higieny.

 

Zaproszenie

Projekt umowy

Załącznik 1

Załącznik 2

Autor: WebmasterData modyfikacji: piątek, 03, luty 2017 11:49

logo_btm