Drukuj

Majątek PŻB SA

Informacje o majątku Polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A. oraz Grupy Kapitałowej PŻB SA zawierają Sprawozdania Finansowe, które są corocznie składane w Sądzie Rejestrowym w Koszalinie.

Wybrane informacje ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013:.

Suma aktywów : 83,2 mln zł

Aktywa trwałe: 55,9 mln zł

w tym :

- rzeczowe aktywa trwałe ogółem: 55,2 mln zł.

Aktywa obrotowe: 27,3 mln zł.

Autor: Sylwia Niedzielska

logo_btm