Drukuj
28
maj
2018

RODO

 

Klauzula informacyjna

przeznaczona dla osoby wystepującej z wnioskiem o udostępnienie

informacji publicznej

 

 

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:

 

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Żegluga Bałtycka S.A. z siedzibą w Kołobrzegu (78-100) przy ul. Portowej 41.

  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , adres: Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg.

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit lit c RODO) – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. w celu realizacji złożonego wniosku o udostępnienie informacji publicznej na podstawie art. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001roku.

  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organowm upoważnionym na podstawie odrępnych przepisów.

  5. Podanie danych jest niezbędne do rozpoznania wniosku.

  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązujacego prawa, m.in. okres przewidziany dla archiwizacji dokumentacji.

  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji miedzynarodowej.

  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, zmiany oraz usunięcia, zgodnie z obowiązujacymi przepisami.

  9. Posiada Pni/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pni/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

  10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Autor: WebmasterData modyfikacji: piątek, 17, styczeń 2020 08:58

logo_btm