Drukuj

Status prawny

Polska Żegluga Bałtycka została przekształcona 14 grudnia 1992r. z przedsiębiorstwa państwowego w Jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa.

Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.    Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejestrowym w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS – 0000011871. Siedzibą Spółki jest Kołobrzeg.

Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (j.t. Dz. U. Z 2002r Nr 171, poz. 1397), ustawy z dnia 15 września 2000 r. - kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, ze zm.) oraz postanowienia Statutu Spółki.       

Autor: Webmaster

logo_btm